Auto giełda

W serwisie autokram.pl uruchomione zostały ogłoszenia motoryzacyjne. Serwis ogłoszeniowy przeniesiono na subdomen?www.ogloszenia.autokram.pl. Otrzyma?on nowe oblicze – zmieniony skrypt i grafik? Internetowa giełda samochodowa na stronie podzielona została na trzy grupy: samochody, motocykle i akcesoria i części zamienne. Ogłoszenia można przegląda?na wiele różnych sposobów. Wybranie z górnego menu opcji samochody, motocykle lub akcesoria umożliwia przeglądanie ogłosze?z danej grupy uporządkowane wg daty dodania, z tym, że najpierw wyświetlane s?ogłoszenia promowane. W menu szukaj równie?można wybra?samochody, motocykle lub akcesoria, a dla każdej z tych grup s?ustalone odpowiednie dla niej oddzielne kryteria wyszukiwania. Mapa Polski umożliwia szybkie wyświetlanie ogłosze?wg województw.

Dodawanie jest równie?proste, ale najpierw trzeba si?zarejestrowa?podając tylko kilka podstawowych danych do kontaktu bez danych osobowych. rejestracja trwa krótko, dosłownie kilkanaście sekund i nie wiąże si?z otrzymywaniem jakichkolwiek maili. Bezpośrednio po rejestracji jesteśmy przenoszeni do menu umożliwiającego dodawanie ogłosze? Dodawanie ogłosze?przebiega szybko dzięki umożliwieniu wyboru wielu z opcji wyposażenia bez konieczności ręcznego wpisywania. Jeżeli kto?ma ochot?to może oczywiście poda?wiele dodatkowych danych w polu opisowym. Auto giełda umożliwia dodanie do czterech zdjęć samochodu, które s?automatycznie zmniejszane do wymaga?systemu oraz wykonywane s?miniaturki.

Strona z ogłoszeniami jest promowana od niedawna, ale dość intensywnie. Ju?teraz ma ponad 500 unikalnych odwiedzin dziennie. To nie wszystko, poniewa?ogłoszenia wyświetlaj?si?równie?na stronie autokram.pl oraz info.autokram.pl, a to może dostarczy?kilka tysięcy dodatkowych odwiedzających.

About author

Related Articles