Łożyska ślizgowe

Jak sama nazwa wskazuje łożyska ślizgowe to takie, którym prawidłowe działanie zapewnia przenoszenie obciążeń przy pomocy ślizgu. Podział łożysk na ślizgowe i toczne to podstawowa klasyfikacja. W ramach tych dwóch rodzajów możemy wyróżnić już więcej rodzajów.Łożyska ślizgowe możemy podzielić na wzdłużne, w których obciążenia działają wzdłuż kierunku osi obrotu okreslonego wału maszyny. Następnie mamy także łożyska ślizgowe poprzeczne, w których przejmowane są obciążenia działające prostopadle do osi obrotu wału maszyny. Nie trudno się domyśleć, że trzecim rodzajem łożysk ślizgowych jest połączenie tych dwóch powyższych, czyli łożyska ślizgowe poprzeczno- wzdłużne. Te z kolei przejmują obciążenia działające zarówno w kierunku prostopadłym jak i równoległym do osi obrotu wału. Aby opór pomiędzy powierzchniami ślizgowymi był jak najmniejszy, należy zapewnić wytworzenie warstwy nośnej smaru lub też gazu. Bez tego niestety nasze łożyska mogą bardzo szybko okazać się bezużyteczne. Smar ten może być dostarczony do łożyska albo pod ciśnieniem, albo w wyniku ruchu obrotowego czopa odnośnie do panwi i wytworzonego wzajemnego ślizgu. Odpowiednio smarowanie takie nazywamy hydrostatycznym lub hydrodynamicznym.

About author

Related Articles