Integracja

Minister Iris Gleicke stwierdziła, że najważniejszym celem integracji europejskiej jest dostosowanie infrastruktury gałęzi transportu krajów sąsiednich, w tym najważniejszych – samochodowych i kolejowych. Tylko wówczas można mówić o przyszłym partnerstwie. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zygmunt Meyer podkreślał, że polskie nieodległe wejście do Unii wiąże się ze zdynamizowaniem efektywności zarządzania transportem, który jest bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarczego. Inni uczestnicy podkreślali potrzebę rozwoju połączeń komunikacyjnych drogowych, bez których Szczecin po prostu straci swoją szansę.
– Musimy wzmocnić Szczecin i Świnoujście, jako porty tranzytowe i sieć połączęń drogowych wokół nich – mówił minister Maciej Leśny i odpowiadał na pytania o autostrady. – Minęły czasy, kiedy to państwo za wszystko odpowiadało. Stąd by rozpoczęła się budowa autostrad, muszą znaleźć się inwestorzy.
Minister Gleicke dodała też, że w ramach rozszerzenia UE na wschód, to właśnie Szczecin ma szansę stać się bardzo ważnym punktem logistycznym zjednoczonej Europy, ale pod warunkiem odpowiedniego przygotowania się do tego i stworzenia niezbędnej infrastruktury.

About author

Related Articles