Uniwersytet gości transportowców

Szczecin po wejściu Polski do Unii Europejskiej powinien stać się centrum logistycznym układu transportowego zjednoczonej Europy, a nawet kierunków Azja – Europa.
Takie przesłanie wyłowić można podczas trwającego już trzy dni II Europejskiego Kongresu Transportowego Translog 2003, którego organizatorem jest Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród gości kongresu naukowcy, praktycy i ministrowie z Niemiec, Polski oraz przedstawiciele Czech i państw wschodnich.
– Wezwanie do sprawnego i efektywnego zarządzania transportem stoją przed polską gospodarką tuż przed wejściem do Unii Europejskiej – mówił prof. Bogusław Liberadzki, kierownik katedry transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Dla Szczecina to dodatkowe zadanie, jako że miasto ma szansę stać się wkrótce centrum logistyki dla Berlina i całej Unii Europejskiej. Ten kongres jest ważny również w kontekście przyszłej współpracy z sąsiadami, nie tylko Niemcami, ale również Czechami i zza wschodniej granicy.

About author

Related Articles