Runęła kolejna bariera

Bank Pekao SA, jako pierwszy w Polsce, obniżył oprocentowanie złotowego kredytu samochodowego do poziomu poniżej 10 procent. Oznacza to, że wysokość oprocentowania kredytu w złotych zbliża się już do stawek oferowanych dla kredytów w euro.
W symulacji przeprowadzonych przez specjalistów wynika, że kredyt złotówkowy jest bezpieczniejszy i bardziej opłacalny od kredytu w euro. Klienci, którzy rok temu zdecydowali się w Banku Pekao na zaciągnięcie kredytu w euro, nawet na tym stracili. Mogą mieć dziś do spłacenia więcej niż pierwotnie pożyczyli.
Okres kredytowania
Z doświadczeń Pekao SA wynika, że klienci wybierają maksymalny okres kredytowania nabywanych przez nich środków transportu, przykładowo – 60 miesięcy). Mimo to zazwyczaj starają się te kredyty spłacać o wiele szybciej, to znaczy w okresie około 20 – 36 miesięcy.
Przy takim postępowaniu ryzyko kursowe związane z kredytem w walucie obcej znacząco wzrasta i może spowodować, że klient banku zapłaci znacznie więcej niż pierwotnie planował.
Dwie sytuacje
Ilustracją przypadku szybszego od założonego spłacenia może być porównanie dwóch kredytów po 20.000 złotych.
Załóżmy, że zostały zaciągnięte w maju ubiegłego roku na okres 60 miesięcy. I drugie założenie – klienci chcą spłacić kredyt w ciągu 12 miesięcy. Pierwszy z nich jest spłacany po stopie bazowej w złotych, tj. 15 procent, drugi natomiast w euro, tj. 8 proc.
Klient, który wybrał kredyt złotowy ma dziś do spłaty 16.000 zł. Natomiast klient, który w tym samym czasie zaciągnął kredyt w euro, ma dziś do spłacenia ponad 18.209 zł (po przeliczeniu kwoty kapitału w euro na złotówki po obowiązującym kursie). Różnica w odsetkach zapłaconych przez klientów jest niewielka i wynosi 981 zł na korzyść kredytu w euro ze względu na niższe oprocentowanie, czyli o około 82 zł miesięcznie odsetek więcej w przypadku kredytu złotowego.
Różnica w kapitale pozostającym do spłaty wynosi ponad 2.200 złotych na korzyść kredytu złotowego. Kredyt złotowy okazał się więc tańszy od kredytu w euro. Pomimo, że był prawie 2-krotnie wyżej oprocentowany.

About author

Related Articles