Wymagania zdrowotne i psychiczne

Wiadomo, że osoba, która chce pracować z innymi ludźmi powinna posiadać pewne cechy osobowości. Dotyczy to przede wszystkim kierowców, którzy przewożą ludzi. Jeśli chodzi o taksówkarzy to także istnieje tutaj szereg wymagań. Oczywiście taksówkarz musi posiadać dobry wzrok oraz posiadać umiejętność rozróżniania barw. To drugie dotyczy głównie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rozróżniania świateł sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Oczywiście musi także posiadać umiejętność która pozwoli mu na ocenę długości odległości oraz dobrze widzieć po zmroku. Musi także mieć nienaganną koordynację wzrokowo-ruchową. Od taksówkarza wymaga się również odpowiedniego i szybkiego refleksu. Oprócz tego wszystkiego taksówkarz powinien także być spostrzegawczy, skoncentrowany oraz mieć podzielność uwagi, gdyż często zdarza się tak, że pasażer będzie do niego mówił. Musi on zatem umieć skupić się na drodze. Musi mieć także umiejętności pracy w warunkach stresujących, które będą oczywiście wynikały z agresywnych zachowań pasażerów oraz różnych sytuacji na drogach. Taksówkarz musi także być wytrzymały na długotrwały wysiłek. Osoby, które nie mogą pochwalić się takimi cechami raczej powinny zająć się czymś zupełnie innym. Taksówkarz musi oczywiście także posiadać łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz być człowiekiem odpowiedzialnym. Przewożeni przez niego ludzie będą przecież od niego tego właśnie wymagać. Praca w zawodzie taksówkarza będzie także wymagała odporności emocjonalnej od osoby pracującej na tym stanowisku.

About author

Related Articles