Licencja na określony czas

Każdy taksówkarz na początku otrzymuje licencję. Oczywiście zdobycie jej nie jest wcale takie proste. Kandydat na taksówkarza musi bowiem spełnić naprawdę wiele warunków, a także przejść szkolenie, które kończy się egzaminem. Oczywiście to nie koniec, gdyż licencja taka wydawana jest tylko i wyłącznie na czas określony. Przepisy prawa zabraniają także przekazywania jej komuś innemu. Taksówkarze powinni wiedzieć również o tym, że przepisy zabraniają łącznia dwóch rodzajów działalności transportowej. W takim przypadku osoba taka powinna być w posiadaniu dwóch licencji. Jeśli taksówkarz zapragnie przewozić osoby na przykład autokarem lub też poza obręb swojej gminy to powinien wówczas postarać się także o licencję na przewóz drogowy osób. Licencja taksówkarska jest bowiem udzielana tylko i wyłącznie danej osobie, która może poruszać się tylko wyznaczonym samochodem i tylko po terenie wyznaczonej gminy. Warto wiedzieć, że liczba licencji taksówkarskich zazwyczaj jest ograniczona. Gminy robią to celowo, gdyż zbyt duża liczba takich przedsiębiorców skutkowałaby po prostu dla nich szybkim bankructwem. Nie wszyscy kierowcy będą zatem mogli uzyskać taką licencję. Nawet jeśli przeszli odpowiednie kursy oraz szkolenia. Warto wiedzieć także o tym, że jeśli chcemy uzyskać licencję to przynajmniej jedna z osób z zarządu firmy powinna posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikaty tego typu wydawane są przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szkolenia oraz egzaminy odbywają się w różnych miastach, gdyż certyfikat taki można otrzymać tylko i wyłącznie po ukończeniu odpowiedniego kursu i zdaniu egzaminu.

About author

Related Articles