Kto nie może być taksówkarzem?

Oczywiście nie każdy będzie nadawał się do pracy w każdym zawodzie. Jednym będą w tym przeszkadzały cechy osobowości, a innym choroby. Jeśli chodzi o pracę na stanowisku taksówkarza to także nie jest to takie proste. Niektórym wydaje się, że wystarczy tutaj prawo jazdy i ukończenie odpowiedniego szkolenia. Jednak tak naprawdę wymagania są tutaj znacznie bardziej wygórwowane. Oczywiście osoba, która chce pracować w zawodzie taksówkarza powinna łatwo nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Musi być osobą odpowiedzialną, skupioną oraz umieć pracować w sytuacjach stresujących. Takich z pewnością w jego pracy nie zabraknie. Warto także pamiętać o tym, że musi dobrze znać topografię terenu po którym się porusza, a także być zdrowym. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiedni wzrok. Musi umieć z daleka dostrzec to co dzieje się na drodze oraz umiejętnie określić odległość. Warto także pamiętać o tym, że taksówkarzem nie będzie mogła zostać osoba cierpiąca na daltonizm. Choroba ta przeszkodzi taksówkarzowi w najprostszych czynnościach, takich jak na przykład rozróżnienie kolorów na sygnalizatorze świetlnym. Jeśli chodzi o inne choroby, które wykluczają daną osobę z pracy taksówkarza to są nimi przede wszystkim sukrzyca, padaczka, wady słuchu, choroby układu krążenia, choroby które ograniczają sprawność ruchową kończyn, choroby psychiczne, osoby uzależnione od alkoholu oraz narkotyków oraz innych środków odurzających. Jeśli chodzi o choroby wzroku to trzeba wiedzieć, że jeśli są to choroby, których nie można skorygować za pomocą szkieł optycznych, to także wykluczają nas one z pracy taksówkarza.

About author

Related Articles